Тук ще намерите видеа, направени специално за материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца“. Дори ако поръчвате материалите в печатницата, видеофайловете се вземат от сайта. В игрите се използва много повече аудио- и аудио-визуален материал, който е на свободен достъп в интернет. В този случай трябва да ползвате посочените в игрите линкове.