6 ОКТОМВРИ, СЪБОТА, ДОМ КАНЕТИ
16.30 ч.
„Изгубени в превода“ – Непреведимото, преведено на визуален език. Изложба с плакати на Гьоте-институт България
„Изгубени в превода“ („Lost in Translation“) е не само заглавието на прочутия филм на София Копола от 2003 година, но и идиом, който показва неразбирането и разминаването при комуникацията между хората, както и тяхната неспособност да намерят общ език. „Изгубени в превода“ се отнася не само до езика, но и до културните различия, които най-често се проявяват в трудно преводимото.

17 ч.
Бьорн Кулик, стихове
Модератор: проф. Пенка Ангелова
Бьорн Кулик публикува няколко отделни заглавия поезия и проза, както и в множество антологии и литературни списания. От 1996 до 1999 г. той организира с HEL сериите четения “Die Schwarzleserey”. От 2002 до 2006 г. е редактор на “Berliner Zeitung” за проза и поезия “louder nobody”. Заедно с Том Шулц от 1997 г. до 1999 г. прави изданието minotaurus. Кулик е съ-редактор на сборници на младата поезия в немскоезичния свят. От 2006 до 2009 г. ръководи работилници за отворени стихове към Literaturewerkstatt Берлин. Той е член на Пен центъра в Германия. Бьорн Кулик живее и работи в Берлин.

18 ч.
Йорг Глешер, Ехоземя – прожекция и дискусия
Модератор: проф. Пенка Ангелова
За фотографската работа “Ехоземя, относно борбата за Европа”, аз избрах на две посоки. Наблюдавах парламентаристите в Европейския парламент, Брюксел, Страсбург, Франкфурт и Берлин. В две пътувания до ехото на Европа, посетих места, където се вижда борбата за Европа в ландшафта. От бойните полета на Вердюн, Полша, Босна и Херцеговина, през инсталации от Студената война в Латвия, до бежански лагери в Гърция и Франция.

19 ч.

Владимир Сабоурин, Нова социална поезия – представяне на литературното движение и дискусия
Владимир Сабоурин е пишещ на български литератор от френско-кубински произход: поет, филолог, историк на културата, литературен критик. Автор на „Манифест на новата социална поезия“ и основател на литературното движение „Нова социална поезия“.