На 24 октомври 2018 г. в Народното събрание на Република България бе представена изложбата „Зараждане на гражданското общество в България 1987–1989 г.“, посветена на протестите срещу обгазяването на града от химическия комбинат „Верахим“ в Гюргево. Тя е резултат от сътрудничеството между Държавна агенция „Архиви“, Министерството на околната среда и водите и Международното дружество „Елиас Канети“ – Русе по отбелязване на 30-годишнината от събитията…

Моля, прочетете повече тук:

http://www.archives.government.bg/news-1-1243-Изложбата%20„Зараждането%20на%20гражданското%20общество%20в%20България“%20го%EF%BF%BD

http://www.parliament.bg/bg/news/ID/4520