Как можем да работим заедно по демократичен начин? Готови ли сме да приемем решения взимани по демократичен път? Вярваме ли на политиците си? Имаме ли достъп до европейските политици и как може този достъп да бъде улеснен? Какво знаем за политическата ни система и как можем да й повлияем? Какво знаем за достъпа и за възможностите си?

Тези въпроси ще бъдат разглеждани по време на уъркшопа, като по този начин, участниците ще сравнят схващанията си за Европа и за Европейския съюз и ще обогатят представата си за тях. Заедно с група от около 15 младежи и тийнейджъри, искаме, с този уъркшоп да изследваме собствената си роля в структурата на Европа и да разберем до къде могат да стигнат гласовете ни.

Идеята е да обогатим разбиранията си за демокрацията, участието и активното гражданство в ЕС и в Европа, с помощта на ролеви игри, дискусии и посредством лични разкази и размисли върху тях.

Чрез семинара младите участници могат да подобрят и разширят своите езикови умения, да се срещнат с нови хора, да осъзнаят и задълбочат собствените си политически познания. По този начин се вземат предвид общите социални структури и способността за самостоятелно вземане на решения. Ще бъде разгледана ролята на индивидуалната личност в българското и в европейското общество.

Целта на семинарните дни е създаването на радиопредаване, което да се излъчи по български, немски и австрийски радиостанции. Така ще разгледаме ролята на радиото като медия и ще подобрим медийните си компетенции.

За регистрация и информация за местоположението и времето на събитията, моля свържете се с viktor.kirilov@eliascanetti.org или посетете нашата Facebook страница.