Кога: 9 април 2019, вторник от 17:00 часа

Къде: Аула 2.101, Русенски университет

Niccolò Milanese е директор на организацията Европейски алтернативи, поет и философ, живеещ в Париж, роден в Лондон от италиански и британски родители. Дядо му емигрира от Сицилия в Уелс като миньор през 50-те години. Niccolò се обучава в Кеймбридж, Сиена и Париж. Той участва в създаването на многобройни политически и културни организации, списания и инициативи от няколко страни на Средиземноморието, включително списанието „Либерал”, YAANI, MENA Policy Hub, мрежата за иноватори в културата, фондация ECIT за европейско гражданство, Европа + – кампания за демократично гражданско общество в Европа, в която сега председателства работната група по гражданско пространство и основни права.

Събитието е съорганизирано от Русенски университет, Българо-румънски интеруниверситетски Европа център и Международно дружество „Елиас Канети”.