„Насън и наяве“ и „Светът на думите“ – прозаични (но не само)
миниатюри, 61 избрани стихотворения, авторски рисунки и великолепни черно-
бели фотографии. Това е фокусът в четвъртия ден на фестивала. Представя ги
поетът-художник (или художникът-поет) Роман Кисьов. Роден в Казанлък,
отраснал в Русе, установил се в София, той винаги подчертава връзката си с
града на Елиас Канети. Участва в Литературния фестивал за трети път “ …и мога
да кажа, че обичам този фестивал! И причината за това е не само любовта ми
към Русе – градът, в който премина една голяма част от живота ми…
Фестивалът определено е физиономичен, с разпознаваема идентичност и на
европейско ниво, подбира много внимателно участниците – утвърдени имена не
само в националните литератури, но и в международен план. Тук трябва да
отбележа, че в програмата на фестивала винаги присъстват български творци.“
– казва в специално интервю за фестивала Роман Кисьов. Създаването на литература е
самотно занимание и точно затова срещите на живо с публиката са особено ценни за
авторите. Поетът не е изолиран от действителността, която днес е трудно предсказуема
в световен план.“ Явно светът и човечеството в момента е в (преходен) период на
големи промени. Възможно е тези промени да доведат и до промяна на географски
граници. За мен по-важни са обаче духовните граници… Онези духовни граници,
които ясно разграничават и отделят измеренията на Светлината от тези на
мрака, на Доброто от злото, на Истината от лъжата!“
Роман Кисьов очаква своята публика на 6-ти октомври, 18.00 часа, в Дом Канети.
Очаква среща със стари приятели и колеги, както и нови запознанства. А това, което
публиката може да очаква от него е:“ Двете ми последни книги – „Насън и наяве“
(кратки истории, 2021 г.) и „Светът на думите“ (избрани и нови стихотворения,
2022). Ще споделя неща, свързани с тези книги и ще прочета текстове от тях. Ще
се радвам и да отговарям на въпроси на публиката, ако има такива.“

Цялата програма на фестивала, новини и интервюта с участници ще намерите на
http://eliascanetti.org/bg/literaturenfestivalruse/