ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

„ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

И

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ” ОБЯВЯВАТ

КОНКУРС

за художествена творба на тема

Да запазим внезапността

Елиас Канети (из „Записки 1977“)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от VIII клас до XII клас.

 

 

Форми на участие:

 • Есе;
 • Стихотворение;
 • Рисунка.

 

 

Изисквания към литературните творбите:

 • Обем: до 2 страници А4,
 • Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12,
 • Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.
 • Междуредово разстояние:

 

 

Изисквания към рисунките:

 • Няма ограничения в техниката на рисуване;
 • Свободен формат, но не по-голям от 50/70 см;
 • Изпратените рисунки ще бъдат върнати на собствениците;
 • Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за целите по темата.

 

Към творбите да е приложена следната информация за автора:

 • име, презиме фамилия;
 • училище, клас,
 • телефон за връзка;
 • име и фамилия на преподавателя, телефон за връзка.

 

Срок за представяне на творбите: до 22.03.2024 г.

 • на e –mail: info-1806310@edu.mon.bg;
 • или на хартиен носител на адрес: гр. Русе – 7000,

ул. „Борисова” 22,

ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,

Рисунките се приемат в деловодството на училището или по пощенски път.

 

 

Лице за контакт:

Мариана Рачева – домакин; тел. 082 834510

 

 

Награди:

 • Грамоти за участие;
 • Грамоти за отличие;
 • Предметни награди за първите три места във всеки жанр.

 

 

Отличените творби във всеки жанр ще бъдат представени на литературно четене/ изложба по повод патронния празник на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на 22.04.2024 година, и част от тях ще бъдат публикувани на сайта на училището със съгласие от участниците.