Мисия

Международно дружество “Елиас Канети” е международна неправителствена организация, която опазва духовното наследство на родения в Русе Нобелов лауреат за литература Елиас Канети и отстоява европейските ценности за мир и разбирателство между народите, права на човека и културно многообразие.
Дружеството е основано в наследствената къща на Нобелиста на ул. „Славянска”, №12 през 1992 г. Сред неговите учредители и съмишленици са общественици, учени и творци от България, Австрия, Германия, Швейцария, Великобритания, Франция, Италия, Румъния, Унгария, Русия, Турция, САЩ и др.
Като следва мисията си да бъде последовател на Канети, европейският гражданин par excellence, Дружеството се стреми към постигане на цели за:

1. съхраняване и разпространяване на творчеството на Нобеловия лауреат;

2. принос към опазване на европейското културно наследство;

3. подкрепа за демокрацията и развитието на гражданското общество;

4. иновативни проекти в рамките на европейското образователно и изследователско пространство.
Основните дейности, които очертават профила на Дружеството, са: Култура и изкуство; Гражданско образование; Наука; Издателска дейност. Международният екип на Дружеството работи съвместно с културни институции и организации от държави-членки на ЕС, от Дунавския регион, от трети страни. В това сътрудничество той служи на благородната кауза на културната дипломация, изнася българска култура по света и внася чуждестран-на култура в България. Обърнат е с лице към младите хора и им помага да осмислят сложната си идентичност на граждани на своя град и регион, на своята родина, на Ев-ропа и на света.
В своите усилия дружеството се подкрепя не само от български правителствени и об-щински структури, но и от Гьоте институт, от Фондация Робърт Бош, от Федералното министерство за Европа, интеграция и външна политика на Австрия, от Австрийското дружество за литература и др. организации, споделящи неговите ценности и мисия. Това съдействие добавя стойност към поредицата от утвърдени международни и наци-онални изяви на Дружеството:

1. Международен литературен фестивал;

2. Национална награда за съвременни писатели на името на Елиас Канети;

3. Международни изложби на художници; концерти и представления;

4. Международни научни конференции;

5. Преводи и издаване на книги.
Международно дружество „Елиас Канети” приема с оптимизъм предизвикателствата на глобализацията през 21 век. Ние, сътрудниците и съмишлениците на Дружеството, сме убедени, че реалният и виртуалният свят могат да станат по-добри и че пътят на промя-ната се нуждае от нашия креативен потенциал.

Доклад за дейността на МДЕК за: