Project Description

Карол Модзелевски
Откровения на един препатил конник.
Издаването на тази книга е с подкрепата на ©POLAND Translation Program
© by Karol Modzelewski.
© Мира Костова, превод
© Нейко Генчев, корица
Проф. дфн Маргрета Григорова, редакция и предговор
Под общата редакция на проф. дфн Пенка Ангелова
© МД „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-32-5
Цена: 22 лева