Project Description

Томас Лер
© МД Елиас Канети, Русе 2014
© Carl Hanser Verlag München, 2010
© Елена Димитрова, превод
© Румен Димитров-Попа, корица
ISBN 978-954-2992-21-9
Редактор: Пенка Ангелова
Цена: 26 лева