Project Description

Darina Schneider
Стихове
Българска, първо издание
Коректор: Милена Йовчева
© Нейко Генчев, корица
© Издателство “Елиас Канети”, Русе
Предпечат и печат: “ФАБЕР” В. Търново
ISBN 978-954-2992-41-7
www.eliascanetti.org