Project Description

Елиас Канети
Записките в българското издание съответстват на страниците в немското издание.
© Carl Hanser Verlag München Wien
© Пенка Ангелова, превод
© Нейко Генчев, корица
Ана Димова, редактор
© МД „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-31-8
Цена: 24 лева