Целта на проекта България им даде от своята сила. 30 интелектуалци евреи от български произход обогатиха световната история е да представи постиженията в областта на науката, културата и обществения живот на нашите сънародници от еврейски произход. Посветен на едно от най-знаковите събития в новата българска история – 75-годишнината от спасяването на българските евреи, проектът ще представи 30 личности от еврейски произход, завинаги свързали съдбата си с България, които със своя интелект и професионална реализация разнасят славата й по света. Събрани на едно място творци като Елиас Канети, Жул Паскин, Борис Шатц, Дина Шнайдерман, Алескис Вайсенберг и още 25 интелектуалци с уникален принос към световната литература, музика, живопис и наука ще бъдат представени в документална изложба и сборник с биографични материали.

.

Проектът  е посветен на 75 години от спасяването на българските евреи  и  предвижда представянето на 30 интелектуалци с еврейски произход, които  разнасят по света славата на България. С този проект се прави пръв опит да се обобщи ролята на придобилите международна известност наши сънародници за популяризиране на страната ни; да се изследва приноса на българските евреи за имиджа на България по света и популяризирането на  духовното ни богатство, създавано с векове. Културното наследство е ключов фактор за диалог между културите и може да играе ключова роля като средство за изграждане, обогатяване и отстояване на личностната идентичност.

Евреите от векове живеят в България като част от уникалния модел на етническа толерантност заедно с българи, турци, арменци, власи, гърци и останалите народностни и религиозни малцинства. В дългогодишната история както евреите са спасявали българите (известни са исторически факти и легенди за спасяване на градове), така и българите са спасявали евреите.

Безспорно е участието им в стопанското развитие на младото Княжество и зараждащия се  след Освобождението български капитализъм.

Друга важна, забележима, но и слабо проучена, е заслугата на българските евреи и техният принос в световната наука, изкуство, литература, култура и обществения живот. Именно в тази насока авторският екип на проекта си поставя за цел да изследва приноса на българските евреи към световното изкуство, наука и култура. Първоначалните ни издирвания показват, че има голям брой български евреи, които напускайки страната са запазили българската си идентичност и са постигнали забележителни творчески резултати в областта на своите професионални занимания. Напускайки страната те отнасят със себе си частица от изначалната българската духовност. По този начин България навлиза в света и светът навлиза в България. Между тези интелектуалци има както нобелист (Елиас Канети), така и номинация за Нобелова награда (медикът Самуил Рефетов), а също и носители на престижни международни награди (Алексис Вайсенберг) и световно известни творци и учени (проф. Алберт Афталион, удостоен с френския Орден на почетния легион.), създатели на школи (вокалния педагог проф. Мати Пинкас), един от най-ярките представители на експресионизма Жул Паскин и много други.

По този начин гражданите ще се запознаят с една важна част от лицата, които създават положителния образ на България в чужбина. Културното наследство с всички свои компоненти е ключов фактор за префокусиране на нашите общества на базата на диалога между културите, респект спрямо идентичностите и разнообразието, и чувство на принадлежност към една ценностна общност. Създава се възможност за активиране на културното сътрудничество и диалог по теми, свързани с общото наследство и бъдеще, утвърждаващи положителния образ на България пред света