МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Скъпи колеги и приятели, Радваме се да Ви представим материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, разработени в рамките на Еразъм+ Проект Language against Dropout (LAD). Материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца представляват цялостна концепция за подпомагащо обучение по български език за деца с друг майчин език More...