/LAD Проект

Втори език при деца: Рийдър за учителя

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ТОВА ПОМАГАЛО? Настоящото помагало се предвижда за запознаване на учителите с основни понятия и проблеми на билингвизма. Основна причина за създаването му е нарастващият брой отпадащи деца от училище, които не могат да се справят с обучението. За по-голямата част от тях изучаването на българския език е непреодолима трудност, която нараства More...

септември 25th, 2018|

Еразъм+ проектът Language Against Dropout завърши на 31.08.2018

Скъпи колеги, Еразъм+ проектът Language Against Dropout завърши на 31.08.2018. Благодарим на всички, които участваха в него и съдействаха за неговото изпълнение! Всички резултати от проекта са публикувани тук - на нашия сайт. От екипа на МД Елиас Канети

септември 1st, 2018|

Модел за работа с родители

      Скъпи приятели на децата, целта на нашата работа с родители е да се подпомогнат родителите в изграждането на една приятна среда за преживявания и учене за техните деца. Това може да бъде постигнато чрез свързването на езиковата подкрепа в съответното учебно заведение с подкрепа в родителския дом, и чрез укрепване на компетентността на родителите. Работата с родители има следните подцели: More…

август 31st, 2018|

Активни родители в училище и в детската градина

Скъпи родители, с Вашата помощ и активно участие можем да допринесем заедно за това, да има все по-малко отпаднали деца от училище и да превърнем образованието в богатство за децата, а училището във важен център за тяхното развитие! Родителите могат да подпомагат развитието на децата си не само от вкъщи, но и в училище и в детската градина. За тази цел е необходимо те да имат желание да участват активно в ученическия живот на децата си и да искат да влияят върху вземането на важни решения от всички сфери на образованието им. More…

август 29th, 2018|

ЗА ПОРЪЧКА

Материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“ можете да разпечатате сами или да дадете за печат в копирен център или печатница по Ваш избор. Възможно е също да ги поръчате и в печатницата (формуляр за поръчка), която е правила мострените екземпляри. Може да се поръчват само картинки, може да се поръчват More...

август 28th, 2018|

МОДУЛНА ВЕРСИЯ

Концепцията "Български език с Драко и Мими за многоезични деца" може да бъде прилагана и в българските училища в чужбина за обучението на деца, овладяващи езика извън България. В тези училища може да се прилага модулната версия на материалите, разработена специално за тях (разработени са граматични модули Минало свършено време, Минало неопределено време, Бъдеще More...

август 27th, 2018|

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Скъпи колеги и приятели, Радваме се да Ви представим материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, разработени в рамките на Еразъм+ Проект Language against Dropout (LAD). Материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца представляват цялостна концепция за подпомагащо обучение по български език за деца с друг майчин език More...

август 27th, 2018|

Функция и значение на училищния медиатор

  Скъпи директори на училища в България и заинтересовани страни по темата, в рамките на работата ни по Еразъм+ проекта Language Against Dropout 2015-2018 стана още веднъж много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на училищни медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Работата на училищните медиатори е от голямо значение за бъдещето на тези ученици. Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат, и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране на деца в образователната система, които са застрашени от отпадане от училище. More…

август 27th, 2018|

ОСНОВЕН КУРС НИВО 3

Основният курс материали "Български език с Драко и Мими за многоезични деца" за 1-ви клас съдържа система от дидактични езикови игри (300 игри) с точно зададена последователност на подаване на материала. Всяка игра има ясен граматичен и лексикален фокус, съпроводена е с подробни методични указания за нейното провеждане и е комплектована с необходимия илюстративен More...

август 24th, 2018|

СВЪРЗАНА РЕЧ И ЛИТЕРАТУРА

Модулът Свързна реч и литература съдържа 18 дидактизирани истории и приказки  за трите нива. Тук ще намерите текстовете на игрите, картинки А5 и работни листи А4  (цветни и черно-бели) – във формат pdf и като zip пакет. Ако разпечатвате материалите сами, препоръчително е да ползвате pdf файлове. Ако давате материалите за разпечатване на копирен More...

август 23rd, 2018|