/LAD Проект

ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ НИВО 3

Тук ще намерите илюстративния материал към игрите. Общият брой на картинките е 436, разпределени в различни категории (Животни, Играчки, Облекло и др.). За всяка категория има zip пакет и pdf файл. Картинките трябва да се разпечатват едностранно, цветно, във формат А5. Ако ги разпечатвате сами, препоръчително е да използвате pdf файла, тъй като всички More...

август 23rd, 2018|

АУДИОФАЙЛОВЕ НИВО 3

Тук ще намерите песни, написани специално за материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“. Дори ако поръчвате материалите в печатницата, аудиофайловете се вземат от сайта. В игрите се използва много повече аудио- и аудио-визуален материал, който е на свободен достъп в интернет. В този случай трябва да ползвате посочените в игрите More...

август 22nd, 2018|

ОСНОВЕН КУРС НИВО 2

Основният курс от материалите "Български език с Драко и Мими за многоезични деца" за 6-годишни деца съдържа система от дидактични езикови игри (246 игри) с точно зададена последователност на подаване на материала. Всяка игра има ясен граматичен и лексикален фокус, съпроводена е с подробни методични указания за нейното провеждане и е комплектована с необходимия More...

юли 31st, 2018|

ЗВУКОВА КУЛТУРА НИВО 2

Модулът Звукова култура за 6-годишни деца съдържа 40 игри. Игрите са предназначени за овладяване звуковете на езика и техните графеми. Звукова култура Н2

юли 31st, 2018|

ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ НИВО 2

Тук ще намерите илюстративния материал към игрите. Общият брой на картинките е 581, разпределени в различни категории (Животни, Играчки, Облекло и др.). За всяка категория има zip пакет и pdf файл. Картинките трябва да се разпечатват едностранно, цветно, във формат А5. Ако ги разпечатвате сами, препоръчително е да използвате pdf файла, тъй като всички More...

юли 31st, 2018|

ВИДЕОФАЙЛОВЕ НИВО 2

Тук ще намерите видеа, направени специално за материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“. Дори ако поръчвате материалите в печатницата, видеофайловете се вземат от сайта. В игрите се използва много повече аудио- и аудио-визуален материал, който е на свободен достъп в интернет. В този случай трябва да ползвате посочените в игрите More...

юли 31st, 2018|

АУДИОФАЙЛОВЕ НИВО 2

Тук ще намерите песни, написани специално за материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“. Дори ако поръчвате материалите в печатницата, аудиофайловете се вземат от сайта. В игрите се използва много повече аудио- и аудио-визуален материал, който е на свободен достъп в интернет. В този случай трябва да ползвате посочените в игрите More...

юли 31st, 2018|

Заключителна работна среща по Еразъм+ проект „Language Against Dropout“

На 28 и 29 юли 2018 се проведе заключителната работна среща по Еразъм+ проекта  Language Against Dropout (LAD): „Език за превенция на отпадането от училище“ (обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). В нея взеха участие представители на партньорските организации по проекта от България, Германия и Румъния. 

юли 30th, 2018|

ОСНОВЕН КУРС НИВО 1

Основният курс от материалите "Български език с Драко и Мими за многоезични деца" за 5-годишни деца съдържа система от дидактични езикови игри (266 игри) с точно зададена последователност на подаване на материала. Всяка игра има ясен граматичен и лексикален фокус, съпроводена е с подробни методични указания за нейното провеждане и е комплектована с необходимия More...

юли 24th, 2018|

ЗВУКОВА КУЛТУРА НИВО 1

Модулът Звукова култура за 5-годишни деца съдържа 54 игри. Основните обучителни цели на тези игри са: звуково ориентиране в пространството, развитие на произношението, аудиране. Звукова култура Н1

юли 24th, 2018|