Една от основните цели на Международното дружество „Елиас Канети“ е да подкрепя развитието на политическото образование за младите хора в България. По повод европейските избори МДЕК организира политически семинари и лекции, за да подчертае необходимостта от отговорност и компетенции за критично мислене на гражданското общество – като коректив на властта. Семинарите, проведени между февруари и април, бяха посветени на темите за демокрацията и активното следене/участие в политическите процеси. Културният мениджър на МДЕК Виктор Кирилов, заедно със стажантката по Еразъм + Хана Улф, поеха концептуалното и организационно управление.

Семинарите под заглавие „UNSER EUROPA – Гласовете на Европа“ преследваха целта да изготвят радиорепортажи на тема „ролята на индивида в Европа и ЕС“. Тези семинари се проведоха в групи от 15-20 младежи. Участие в семинарите взеха ученици от различни училища в град Русе, студенти и Еразъм студенти. В сътрудничество с русенски журналисти, участниците разшириха своите умения за работа в екип, изготвиха радио репортажи на теми: „Европа и гражданството“, „Формулиране на визии за Европа и националността“ и „Културна идентичност.

Партньорски институции: Гьоте-Институт София, Русенски университет, Община Русе, училища в Русе: ПГИУ „Елиас Канети“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“