Всяка година Международното дружество „Елиас Канети“, с подкрепата на Конференцията на Дунавските Ректори, предлага възможност за стипендия в Русе, България.

Обявата е насочена към хора на изкуството от цяла Европа, както и към Западните Балкани и Турция. С тази стипендия Международното дружество „Елиас Канети“ дава своя принос за обмена между местното и международното изкуство и култура. Могат да кандидатстват хора, занимаващи се в следните сфери на изкуство: изобразително, фотографско, литературно, танцово, музикално, всякакъв вид алтернативно изкуство и др.

Мотото на стипендията е „Споделяне на бъдещето“ – създаване на сътрудничество и работа заедно по общ проект в името на общоевропейския идеал за обща Европа и общо бъдеще.

Стипендията се обявява за срок от един месец всяка годината.

Стипендиантът/ката може: да се занимава с художествената си дейност необезпокояван/а през пролетта / лятото на 2020 г. в Русе, да използва историческата къща на семейство Канети като работно място, с различни възможности за артистично изразяване и с помощта на пространството (приложени снимки) да опознае местната културна сцена в Русе и България, да използва произтичащите от това синергии и възможности за художествена реализация.