По време на обучението бяха разгледани следните теми:

1.  Актуални събития в проекта

2. Приоритети на третия период на работа с материалите

3. Глаголи с пряко и непряко допълнение със съществителни имена и местоимения в LAD материалите

4. Анализ на видео материала от проведените часове 1

5. Детски театър и Празник на буквите в края на учебната година. Представяне от Георги Пасев, Деница Дончева и Мартин Маринов

6. Анализ на видеоматериала от проведените часове 2

7. Обратна връзка за вторите три месеца работа с  LAD материалите за учебната година 2017/18

8. Среща с музикален педагог Боряна Петкова-Стоянова