На 14-15.06.2018 в град Шумен бяха представени иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5-, 6- и 7-годишна възраст: Български език с Драко и Мими за многоезични деца.Събитието беше проведено в Педагогическия факултет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Участие взеха петдесет и пет души: педагози, работещи в сферата на предучилищното и началното училищно образование, директори на училища и детски градини както и представители на висшето образование.