Модулът Звукова култура за 5-годишни деца съдържа 54 игри. Основните обучителни цели на тези игри са: звуково ориентиране в пространството, развитие на произношението, аудиране.