На 28 и 29 юли 2018 се проведе заключителната работна среща по Еразъм+ проекта  Language Against Dropout (LAD): „Език за превенция на отпадането от училище“ (обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). В нея взеха участие представители на партньорските организации по проекта от България, Германия и Румъния.