Скъпи директори на училища в България и заинтересовани страни по темата,

в рамките на работата ни по Еразъм+ проекта Language Against Dropout 2015-2018 стана още веднъж много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на училищни медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Работата на училищните медиатори е от голямо значение за бъдещето на тези ученици. Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат, и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране на деца в образователната система, които са застрашени от отпадане от училище.

Защо ни трябва училищен медиатор?

Отговорът е „по много причини”! Ето и някои от най-важните:

  1. Чрез работата си медиаторите могат да облекчат претоварените учители, които много често изпълняват не само функцията на учител, но и на училищен медиатор, психолог и отговорник за добре функционираща работа с родители. Сами разбирате, че тези функции не могат, а и не бива да бъдат прехвърляни на на учителя. Неговата основна функция трябва да остане качественото преподаване на актуален учебен материал. За да постигне тази цел, учителят има нужда от време за подготовка на материала, от време за участие в полезни за професията и учениците му квалификационни курсове, и не на последно място, от време за креативно оформяне на часовете с учениците си.
  2. Чрез работата си медиаторите изграждат „мост” между училището и общността. Те подкрепят децата от общността в задължителното обучение в училище и ги насърчават да продължат образованието си в средни училища и университети.
  3. Чрез работата си медиаторите мотивират активното участие на родителите в проблемите и в училищния живот на децата и улеснява комуникацията и разбирателството между семействата от общността и училището.
  4. Чрез работата си в училище и в общността медиаторите могат да идентифицират младежите от общността, които имат потенциала да станат учители или училищни медиатори и по този начин да допринесат за своята общност.

За да подкрепим и промотираме по-широко работата на училищните медиатори в България сме изготвили Наръчник на училищния медиатор и Тетрадка на училищния медиатор. Наръчникът има за цел да дефинира функциите и дейностите на училищния медиатор, както и да даде ясна структура на работа му. Тетрадката има за цел да описва подробно работата на медиатора – контакти с различни институции, контакти с членове на общността, разрешаване на различни казуси и използваните за това инструменти. В нея се “архивират” разрешените казуси и може да бъде ползвана като референция и/или опит от бъдещи медиатори.

Приятна и успешна работа!