Скъпи родители,

с Вашата помощ и активно участие можем да допринесем заедно за това, да има все по-малко отпаднали деца от училище и да превърнем образованието в богатство за децата, а училището във важен център за тяхното развитие!

Родителите могат да подпомагат развитието на децата си не само от вкъщи, но и в училище и в детската градина. За тази цел е необходимо те да имат желание да участват активно в ученическия живот на децата си и да искат да влияят върху вземането на важни решения от всички сфери на образованието им.

За да Ви подкрепим в желанието Ви да се включите активно и да работите заедно с училището или детската градина за създаването на по-адекватни условия за нуждите на Вашите деца, Ви препоръчваме да прочетете нашите предложения и съвети за активно родителско участие в образователния процес на децата Ви.

Пакет материали за подкрепа на активни родители