Скъпи приятели на децата,

целта на нашата работа с родители е да се подпомогнат родителите в изграждането на една приятна среда за преживявания и учене за техните деца. Това може да бъде постигнато чрез свързването на езиковата подкрепа в съответното учебно заведение с подкрепа в родителския дом, и чрез укрепване на компетентността на родителите. Работата с родители има следните подцели:

  1. да информира родителите за съдържанието и провеждането на подпомагащото обучение „Български език с Драко и Мими за многоезични деца” за 5-годишни, за 6-годишни деца и за 1-ви клас или за другите форми на езикова подкрепа, които се прилагат в детската градина или училището на детето.
  2. да подпомага усвояването на българския език: на родителите се представят начини, по които могат да подкрепят детето си в изучаването на български език. Например чрез редовното прилагане на материалите за работа вкъщи – Игри за вкъщи” и „Игри за обогатяване на речника на детето”, които са специално създадени за нуждите на Вашите деца на възраст между 5 и 7 години. Материалите са направени по подобие на немските материали за родители, които са разработени в университет Хайделберг (Германия) в рамките на проекта „Deutsch für den Schulstart” (превод: Немски език за добър старт в училище).
  3. да подпомага усвояването на майчиния език: родителите трябва да бъдат спечелени като активни партньори за изучаването на майчиния език. Доброто ниво на владеене на майчиния език е много добра предпоставка за по-бързото и правилно овладяване на българския език като втори. Препоръчително е родителите да играят с децата си игрите от пакетите „Игри за вкъщи” и „Игри за обогатяване на речника на детето” като използват майчиния си език.

Пакет материали за работа с родители