ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

„ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ И

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ”ОБЯВЯВАТ КОНКУРС
за художествена творба на тема:
„Да превърнеш страха в надежда”
Елиас Канети ( из „Записки 1942-1985“)

РЕГЛАМЕНТ
на конкурса

Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от VIII клас до XII клас.
Всяко училище може да участва с до три творби от всеки жанр.

Форми на участие:
 Есе;
 Стихотворение;
 Рисунка;
 Кратък разказ „характеропис“

Изисквания към литературните творбите:
 Обем: до 2 страници А4,
 Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12,
 Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.
 Междуредово разстояние: single

Изисквания към рисунките:
 Няма ограничения в техниката на рисуване;
 Свободен формат, но не по-голям от 50/70 см;
 Творбите да са паспартирани;
 Изпратените творби ще бъдат върнати на собствениците;
 Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за
целите по темата;

Към творбите да е приложена следната информация за автора:
 име, презиме фамилия,
 училище, клас,
 телефон за връзка
 име и фамилия на преподавателя, телефон за връзка

Срок за представяне на творбите: до 10.04.2020 г.
на e-mail: pgiu-ruse@jusoft.net,
или на хартиен носител на адрес:
гр. Русе – 7000,
ул. „Борисова” 22,
ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,
Калина Пенева

Картините се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.
Награди:
1. Сертификати за всички участници;
2. Грамоти и предметни награди за първите три места във всеки жанр;
3. Отличените творби във всеки жанр:
3.1. ще бъдат представени на литературно четене и изложба по повод Патронния празник на
ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на 27.04.2020 година;
3.2.ще бъдат публикувани;
3.3.ще бъдат преведени на немски език и ще бъдат включени в представителните изяви на
Международно дружество „Елиас Канети“