ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

И

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ”


ОБЯВЯВАТ


КОНКУРС

за художествена творба на тема:
Не оставяй нито ден, без да оставиш знак.

Записки – 1985


РЕГЛАМЕНТ


📌Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици
от VIII клас до XII клас.


Форми на участие:

🟢 Есе;

🟢 Стихотворение;

🟢 Рисунка.


Изисквания към литературните творбите:

🟢 Обем: до 2 страници А4,

🟢 Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12,

🟢 Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.

🟢 Междуредово разстояние: single.


Изисквания към рисунките:

🟢 Няма ограничения в техниката на рисуване;

🟢 Свободен формат, но не поголям от 50/70 см;

🟢 Изпратените творби ще бъдат върнати на собствениците;

🟢 Организаторите запазват правата за представяне на рисунките за целите на събитието.

Към творбите да е приложена следната информация за автора:
🟢 име, презиме фамилия;

🟢 училище, клас,

🟢 телефонен номер и електронен адрес за връзка;

🟢 име и фамилия на преподавателя, телефон за връзка.


📌Срок за представяне на творбите: до 09.04.2023
г.
🟢 на ел. адрес: pgiu-ruse@jusoft.net;
🟢 или на хартиен носител на адрес:

гр. Русе
7000,
ул. „Борисова”
22,
ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,

Картините се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.


Лица за контакт:

Росица Мицова заместникдиректор по учебната дейност; тел. No 0885030940


Награди:

🟢 Грамоти за участие;

🟢 Грамоти за отличие;

🟢 Ваучери от книжарница за първите три места във всеки жанр.


Отличените творби във всеки жанр ще бъдат представени на литературно четене и
изложба по повод патронния празник на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на 20.04.2023 година и
откъси ще бъдат публикувани в сайта на училището със съгласие от участниците.


❗️Декларациите за информираност и съгласие могат да се изпратят като сканирани
файлове.


❗️Приложение: Декларация за информираност и съгласие – ИЗТЕГЛИ