Организиран съвместно от Международно дружество “Елиас Канети“, Гьоте институт и Художествена галерия Русе

Право на участие имат деца и ученици до 18 – годишна възраст от всички видове образователни институции.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите и естетическите умения.

Творбите да бъдат без паспарту, размер 35/50, до 3 броя на участник.

Техниките и материалите са по избор.

Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури от художници.

Критерии за оценка:
🟢 детска изразителност;
🟢композиционно изграждане;
🟢умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники.

Възрастови групи:
🟢 Първа възрастова група: до 7-годишна възраст;
🟢 Втора възрастова група: 1. – 4. клас
🟢 Трета възрастова група: 5. – 7. клас
🟢 Четвърта възрастова група: 8. – 12. клас

На гърба на всяка творба да бъде изписано четливо:
🟢 име, възраст/ клас;
🟢 заглавие;
🟢 учебно заведение/ образователна институция;
🟢 ръководител, e-mail и телефон за връзка.

Организаторите присъждат три награди:
1. За оригинално представяне на тема
2. За креативно послание
3. За естетически постижения

Журито ще определи и награда за институция и отличие за ръководител/ преподавател.

Наградените творби ще бъдат експонирани в „ Дом Канети“ бул. „Славянски“ № 12, като по този начин се даде възможност на по –широк кръг от хора да се срещнат с детското творчество.

Краен срок за изпращане на творбите: 21 април 2023 г.

Лице за връзка: Георги Георгиев, тел: 0887167354

Изпратените творби не се връщат, а организаторите си запазват правото да ги популяризират.

Откриване на изложбата: 9 май 2023 г. в 11 часа

Всеки участник в изложбата ще получи сертификат за участие.

Адрес за получаване на творбите: Русе 7000, ул. Борисова 39, Художествена галерия- Русе

Оригинална публикация линк