Австрийска библиотека – Русе

Австрийска библиотека „Елиас Канети” в Русе е открита на 20-ти май 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е създадена въз основа на културна спогодба между България и Австрия и подписан договор между Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия, представлявано от посланика на Република Австрия в София, Областен управител – Русе, Община – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Международно дружество „Елиас Канети” – Русе.

Библиотеката е част от мрежата от Австрийски библиотеки, създадени от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия. Тя е под организационното ръководство на Международно дружество „Елиас Канети” Русе. В методично отношение Австрийската библиотека се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия и понастоящем включва около 4600 тома, като акцентът е върху темите австрийска литература (вкл. произведения от и за Елиас Канети), история, култура, изкуство и литературна критика на Австрия, история на Европа и света, както и Европейска интеграция и балканистика. Библиотеката разполага с произведения на Елиас Канети на 19 езика, представляващи дарение от д-р Томас Франц Шнайдер (Базел, Швейцария). В библиотеката се намират дарения – литература от Германия, Лихтенщайн и Швейцария. Част от фонда вече е представен в Интернет-каталог, свързан към електронната библиотечна мрежа на Русенски университет, и този процес на въвеждане на фонда продължава. Към библиотечния фонд принадлежат също списания, аудио- и видеокасети и компактдискове.

На 1-ви януари 2007 г., деня на присъединяването на Република България към Европейския съюз, външният министър на Република Австрия г-жа Урсула Пласник посети библиотеката и дари 10 000 евро за обогатяване на фонда й. Дейността на библиотеката не се ограничава с предоставянето на библиотечния фонд. От момента на откриването й библиотеката изпълнява функцията на австрийски и немскоезичен център за култура, наука, информация и гражданско образование за широка публика, което се дължи и на дейностите на Международно дружество „Елиас Канети” и Издателство „МД Елиас Канети”, които разполагат с офиси в помещенията на библиотеката. Библиотеката участва в организирането на научни, културни и образователни събития: литературни четения, доклади, семинари, дискусионни форуми, конференции, представяне на книги, както и изложби, прожектиране на филми и театрални представления, интеграционни програми за ученици, студенти и граждани в партньорство с Катедра Европеистика към Русенски университет, Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ), Австрийското дружество за литература във Виена, Гьоте-институт София и други културни институти в страната и чужбина. Организационната дейност на библиотеката се съгласува с Посолството на Република Австрия в София, а програмната дейност – с Международно дружество „Елиас Канети”.

Австрийска библиотека „Елиас Канети“

разполага  с преводни издания на произведенията на Елиас Канети на следните езици:

Дарение от Томас Франц Шнайдер, Швейцария

английски

български

гръцки

датски

испански

италиански

каталунски

нидерландски

норвежки

полски

 

португалски

румънски

сръбски

унгарски

фински

френски

хърватски

чешки

шведски

японски