Гражданско образование

В България, гражданското образование извън образователната система се изучава в много редки и изолирани случаи. Липсва му обща концепция и стратегическа ориентация. Безспорно съществува необходимост от неформално образование (образователните услуги, случващи се извън официалната (формалната) образователна система), което да предоставя на всички възрастови групи необходимите компетенции, способности и знания. Само чрез адекватно гражданско образование гражданите могат да се превърнат в активни свободомислещи хора, които осъзнават своите задължения и заздравяват гражданското общество в страната ни. По този начин се гарантира и успехът на модерните демокрации, който се основава на участието на гражданите в обществените процеси.

МДЕК си поставя за цел да развива направление гражданско образование в Русе, като предлага независима платформа за диалог и обмен, където гражданите да получават познания по политически и обществени въпроси, ориентация в изграждането на собствена преценка, както и да се упражняват в изграждането на качества като солидарност, способност за работа в екип, критично мислене, креативност и активно участие. В своята образователна практика МДЕК съблюдава международно признатите педагогически принципи и прилага изпробван методологичен опит, преподаван от професионални сътрудници. Всички граждани на Русе, без дискриминационни изключения, са целева група на нашата дейност.