Изкуство и култура

Дейността на секция „Изкуство и култура“ се състои в организацията и провеждането на различни инициативи в областта на изкуството и културата, както и създаването на контакти между творци, хора работещи в областта на изкуството и организатори на културни прояви на европейско ниво. МДЕК не само подпомага съвременното българско изкуство, но и служи като посредник за популяризирането на съвременните немскоезични изкуство и култура в България. Осъществява се обмен на хора на изкуството от тези държави, като по този начин се осигурява отварянето на различните сцени една за друга. Изцяло в духа на  гражданина на света Елиас Канети, при планирането на различните ни инициативи на преден план стои не произхода, а качеството на творческата дискусия. Смятаме културното разнообразие за ценност, която трябва да се използва като ресурс. Създаването на културна мрежа е съществена част от работата в областта на културата, тъй като мрежите са от изключително голямо значение за обмена и взаимната подкрепа. Нашата програма е посветена на цялата гама творчески формати – от литературното четене до експерименталното представление – и чрез този плурализъм отразява културното разнообразие на европейските изкуство и култура.

Предложенията на МДЕК на културната сцена на град Русе са популярна алтернатива в културната програма на града. Това отразява нашето намерение – чрез съпреживяването на изкуството да отправим предизвикателство към вече установената гледна точка и да повдигнем дискусия за съвременното изкуство.

Нашата цел е да дадем сцена за културна изява на повече хора, да предизвикаме диалог на тема съвременното изкуство в българското общество и да привлечем публика от нови целеви групи. На този фон следваме подход за популяризиране на изкуството, който е ориентиран към съвременните тенденции в областта. Подходът ни се основава на сътрудничеството и така възниква пресечната точка с отделите Гражданско образование и Наука, затова постоянно се реализират общи трансдисциплинарни проекти с участието на различните секции.

Секция „Изкуство и култура“ се ръководи от културния мениджър.