Сътрудници

Проф. дфн Пенка Ангелова

Председател на МД Елиас Канети
e-mail: penka.angelova@eliascanetti.org
тел.: (00359) (0) 898526292

Д-р Веселина Антонова

Ръководител на отдел „Наука“
e-mail: vesi_russe@abv.bg
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Виктор Кирилов

Културмениджър
e-mail: viktor.kirilov@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Дора Стоянова

Австрийска библиотека „Елиас Канети“
e-mail: dora.stoyanova@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Маруся Цветанова

Координатор на курсовете по немски език
e-mail: marusia.tsvetanova@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Рената Гусман

Практикантка
e-mail: renata.gussmann@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Таня Алахверджиева

Счетоводител
e-mail: tial@abv.bg
тел./факс: (00359) (0) 82828699