Сътрудници

Проф. дфн Пенка Ангелова

Председател на МД Елиас Канети
e-mail: penka.angelova@eliascanetti.org
тел.: (00359) (0) 898526292

Д-р Веселина Антонова

Ръководител на отдел „Наука“
e-mail: vesi_russe@abv.bg
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Виктор Кирилов

Културен мениджър
e-mail: viktor.kirilov@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Нина Александрова

Ръководител на отдел „Гражданско образование“
e-mail: nina.alexandrova@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Дора Стоянова

Австрийска библиотека „Елиас Канети“
e-mail: dora.stoyanova@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Маруся Цветанова

Координатор на курсовете по немски език
e-mail: marusia.tsvetanova@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Корнелия Събева

Счетоводство
e-mail: kornelia_sabeva@abv.bg

Хана Волф

Културен мениджмънт сътрудничка
e-mail: hannah.wolf2@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Шарлоте Клайн

Културен мениджмънт сътрудничка (Бивша)
e-mail: charlotte.klein@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699

Силвия Маркиони

Културен мениджмънт сътрудничка (Бивша)
e-mail: silvia.marchionni@eliascanetti.org
тел./факс: (00359) (0) 82828699