Биографията на Елиас Канети

Биографията на Елиас Канети се отличава с това, че неговия живот протича между културите, което прави писателят гражданин на света. Още от ранна възраст той преживява роднинството на култури и разнообразието на техните прояви.  Занимава се с основните инстинкти на човешкото развитие, пише исторически анализи за масите и властта. Неговата биография се свързва и с много градове в Европа, които той описва като негови родни и основни етапи от неговото душевно развитие, чрез чийто дух той се формира: Русчук, Манчестър, Виена, Цюрих, Франкфурт….

„Русчук в долното течение на Дунава, където съм се родил беше чудесен град за едно дете, и ако кажа, че той е в България, давам непълна представа за него, тъй като там живееха хора от най-различен произход и само за един ден можеха да се чуят седем-осем езика” (от Спасеният език, стр. 12, превод Елисавета Кузманова)

Елиас Канети, заедно с автори като Херман Брох и Роберт Музил е един от основателите на културологията в Европа и неговата теоретична работа и неговото изкуство черпят от знанията за човека и човечеството. За Елиас Канети живота е с висока стойност и възлага нови политики за нови структури на идеите за мир. С теоретичната си работа той създава понятиен апарат и инструментариум, с който той се опитва „да улови столетието за гушата”, да покаже злото на властта и господството, войната и убийствата.

„Man hat kein Maß mehr, für nichts, seit das Menschenleben nicht mehr das Maß ist.“
„Mein ganzes Leben ist nichts als ein verzweifelter Versuch, die Arbeitsteilung aufzuheben und alles selbst zu bedenken, damit es sich in einem Kopf zusammenfindet und darüber wieder Eines wird. Nicht alles wissen will ich, sondern das Zersplitterte vereinigen. Es ist beinahe sicher, daß ein solches Unternehmen nicht gelingen kann. Aber die sehr geringe Aussicht, daß es gelingen könnte, ist an sich schon jede Mühe wert.“

Elias Canetti – Chronik
1905 Geburt am 25. Juli in Rustschuk/Bulgarien
1909 Geburt des Bruders Nissim
1911 Geburt des Bruders Georg, Übersiedelung der Familie nach Manchester
1912 Tod des Vaters Jacques Canetti
1913 Umzug nach Wien, Elias Canetti lernt Deutsch
1916/21 Canetti besucht das Realgymnasium in Zürich
1921/24 Gymnasium und Abitur in Frankfurt am Main
1924 Chemiestudium in Wien, Begegnung mit Veza Taubner
1929 Promotion zum Dr. phil. nat.
1934 Heirat mit Veza
1935 Die Blendung
1937 Die Mutter Mathilde Canetti stirbt in Paris
1938/39 Emigration nach London
1954 Reise nach Marrakesch
1960 Masse und Macht
1963 Veza Canetti stirbt in London
1968 Die Stimmen von Marrakesch
1971 Heirat mit Hera Buschor, Tod des Bruders Georges
1972 Geburt der Tochter Johanna, Georg-Büchner-Preis
1974 Der Ohrenzeuge
1977 Gottfried-Keller-Preis, Die gerettete Zunge
1980 Die Fackel im Ohr, Johann-Peter-Hebel-Preis
1981 Nobelpreis für Literatur
1985 Das Augenspiel
1988 Tod Hera Canettis
1992 Die Fliegenpein
1994 Elias Canetti stirbt am 14. August in Zürich